Disclaimer

Disclaimer van AppartementAlkmaar

AppartementAlkmaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementAlkmaar, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementAlkmaar zijn verbonden. AppartementAlkmaar is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementAlkmaar beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementAlkmaar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementAlkmaar worden aangeboden. AppartementAlkmaar garandeert niet dat de op AppartementAlkmaar aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementAlkmaar garandeert ook niet dat de op AppartementAlkmaar aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementAlkmaar garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementAlkmaar hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementAlkmaar is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementAlkmaar. U vrijwaart AppartementAlkmaar voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementAlkmaar.